Das GEZE Haus

Erleben Sie unsere Produktwelt in unserem animierten GEZE Haus!
Erleben Sie unsere Produktwelt in unserem animierten GEZE Haus!

Republika Slovenija

GEZE - z inteligentno tehnologijo do in ovativnih sistemskih reSitev

GEZE je eno od vodilnih svetovnih podjetij za razvoj in izdelavo konstrukcijskih sistemov na podroCju tehnologije vrat, oken in varnostne tehnologije. Ga. Brigitte Vöster-Aiber uspeSno vodi podjetje, osnovano I. 1863, sedaj Ze v peti generaciji.

GEZE ponuja Sirok izbor izdelkov vsem, ki sodelujejo v procesu gradnje.

GEZE vratna zapirala so Ze leta uveljavljena na svetovnih trgih in Siroko sprejeta zaradi oCitnih prednosti in enostavne vgradnje. Sistemi avtomatskih vrat prepriCujejo s kakovostjo, udobjem in obliko. Individualnim zahtevam GEZE-ovih strank se lahko ugodi s posebnimi konstrukcijami. GEZE ponuja zanesljive reSitve na podroCju sistemov za odvod dima in toplote ter pri naravnem prezraCevanju. GEZE varnostna tehnologija Ze danes postavlja standarde za jutri.

GEZE v lastnem tehnoloSkem centru ves Cas vzpodbuja inovacije in oblikuje standarde razvoja na podroCju gradbene tehnologije, V ospredju je vselej najustrezn ejSa ugoditev zahtevam naSih strank.

Dokaz mednarodnega uspeha podjetja GEZ E je stalna rast Stevila njegovih predstavniStev po svetu.